Privacyprotocol

Beperkte aansprakelijkheid
NoVaTo spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Wij maken daarbij gebruik van een breed scala aan interne en externe informatiebronnen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de door ons beschikbaar gestelde informatie onjuistheden kan bevatten.

Gegevens van betrokkenen
De gegevens van betrokkenen (vrijwilligers, sympathisanten en donateurs) worden opgenomen in onze administratie. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt en door ons verzameld zijn. Wij stellen geen gegevens van betrokkenen ter beschikking aan anderen. NoVaTo zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Rechten van betrokkenen
1. Betrokkenen hebben recht op juistheid. U moeten gegevens kunnen (laten) wijzigen.
2. Betrokkenen moeten gegevens kunnen (laten) verwijderen.

Afmelden
Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dat wanneer u dat wenst. U kunt dit doen via de link onder aan uw nieuwsbrief of stuur ons een berichtje via het contactformulier.
Wilt u uw abonnement als sympathisant opzeggen, dan kan dat per 1 januari van het volgende jaar. Meldt dit dan bij ons voor 10 december. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier. Vermeld hierbij alstublieft uw abonneenummer.
Wanneer u zich afmeldt, verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie.

Data-opslag
Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard op de eigen computer van bestuursleden die belast zijn met het verwerken van de gegevens voor het doel waarvoor ze aan hen verstrekt en door hen verzameld zijn.