De NoVaTo-bode

NoVaTo brengt elk kwartaal de NoVaTo-bode uit. Hierin vindt u verschillende artikelen met informatie over de geschiedenis van Noordwijkerhout.

U kunt dit boekje ook ontvangen wanneer u ons steunt met een lidmaatschap.

Word daarom sympathisant!

Dit kan al voor (minimaal) € 16,- per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december). Woont u buiten Noordwijkerhout, dan betaalt u € 18,50.

Haalt u de bode altijd zelf op of kunnen wij de bode op een adres in Noordwijkerhout bezorgen (bij familie bij voorbeeld) dan betaalt u € 16,00.

Aanmelden

Gebruik de link om naar het digitale invulformulier te gaan.
Machtigen

Met uw aanmelding machtigt u NoVaTo om de contributie van uw bankrekening te innen. 

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een incasso-opdracht tegen te houden.

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Heeft u NoVaTo (nog) niet gemachtigd, maar wilt u dit wel, dan vindt u het machtigingsformulier via deze link >>. 

Bankrekening

Wilt u de contributie liever zelf overmaken, dan kan dat. Ons rekeningnummer is: NL21 RBRB 0900113677 van de Regiobank, ten name van 'stichting Noordwijkerhout van Toen'. Vermeld altijd waarvoor u betaalt, bijvoorbeeld 'Contributie + jaartal' én uw abonneenummer of naam/adres. 

U ontvangt bij de bode van november een brief met het verzoek om uw contributie voor het volgende jaar over te maken. Wanneer u dit voor 1 februari doet, ontvangt u de eerste bode van dat jaar in de loop van die maand in de bus.

Nieuwsbrief

Sympathisanten met mail ontvangen maandelijks onze nieuwsbrief.

Bent u sympathisant en heeft u uw mailadres opgegeven, maar ontvangt u geen mailberichten meer? Laat ons dat dan weten via het contactformulier.
Sympathisanten zonder mail, maar woonachtig in Noordwijkerhout, ontvangen een papieren versie.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan hier. 

Verzamelmap

Om de bodes te bewaren zijn verzamelmappen verkrijgbaar. Deze kosten € 6,- per stuk. De map bevat insteekhoezen voor twee jaargangen.
Uitgebrachte bodes

Reeds uitgebrachte bodes zijn nog steeds verkrijgbaar. 

De jaartallen 2012 en 2013 gaan op bestelling. De jaartallen 2014, 2015 en 2016 zijn op voorraad.

Een losse bode kost € 5,-, een heel jaartal € 16,-. 

Klik hier voor een lijst met artikelen per bode.