FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

NOVATO VERANTWOORDING

Oprichting
De stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) is opgericht op 4 april 2013.

Doel
NoVaTo heeft ten doel:
  1. het verzamelen en eventueel tentoonstellen van historische documentatie, onder andere prenten, foto's, tekeningen, boeken, publicaties, krantenartikelen etc. én gebruiksvoorwerpen die betrekking hebben op Noordwijkerhout en haar bewoners;
  2. Het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Noordwijkerhout en zijn omgeving.
NoVaTo tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Kweken van algemene belangstelling;
  2. Bekendheid geven aan de historie van Noordwijkerhout door middel van tentoonstellingen, lezingen, publicaties en andere evenementen;
  3. Onderzoek naar het verleden van Noordwijkerhout.
RSIN/fiscaal nummer
8526.77.510

Verantwoordelijke accountant Bestuurssamenstelling
NoVaTo bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Alle bestuursleden vindt u op de pagina 'Vrijwilligers NoVaTo'.

Beloningsbeleid
Het algemeen bestuur, de besturen van de afdelingen, het bestuur van de stichting en de vrijwilligers ontvangen geen van allen voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding.

Jaarverslag-2022
Jaarrekening-2022
Beleidsplan-2023

Contact
Bezoekadres :
Zeestraat 3a,
2211 XA  Noordwijkerhout
Postadres :
Spanjaarskrocht 110,
2211 ER  Noordwijkerhout
E-mailadres : info@noordwijkerhoutvantoen.nl