FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

JAARVERSLAG NOVATO 2018

Sympathisanten
In 2018 mochten wij 85 nieuwe sympathisanten inschrijven. De stand op 31-12-2018 was een totaal van 552 sympathisanten.

Bestuur
In 2018 hebben twee bestuursleden dit jaar hun functie neergelegd. Het bestuur bestaat nu uit vier personen. Beiden zijn als vrijwilliger werkzaam gebleven.

Expositieruimte
Van 3 januari tot en met 15 april is de expositieruimte drie middagen in de week, van 13:00-16:00 uur te bezoeken geweest. Van 15 april tot en met 15 september zes middagen en van 16 september tot en met eind december weer drie middagen. In 2018 mochten wij in totaal 1482 bezoekers ontvangen.
De werkruimte in het archief is krap. Wij onderzoeken de opties tot uitbreiding, intern en extern.

NoVaTo-bodes
Er zijn vier bodes uitgegeven in de maanden februari, mei, augustus en november. Deze waren bestemd voor de sympathisanten of werden los verkocht. De hoofdonderwerpen waren: Van Kat naar Piero, Ons Geestranddorp, Nobels en 100 jaar Antonius van Padua.

Exposities
Er zijn verschillende kleine en grotere tentoonstellingen gehouden en privéverzamelingen tentoon gesteld. Denk hierbij aan de verzameling Flora keramiek van Ellen Slingerland, de natuurfoto’s van Piet Broekhof, de schilderijen van Hendrik van den Hoonaard en een klein deel van het inmiddels opgeheven Melkmuseum, ter beschikking gesteld door Johan Duivenvoorde. De tentoonstelling met 125 verschillende kerstgroepen werd heel leuk ontvangen.

Samenwerking
  • Op initiatief van een medewerkster van de gemeente Noordwijkerhout, Kim de Wit, is het comité Monumentendag Noordwijkerhout opgericht. Behalve NoVaTo zijn hierbij aangesloten de Vrienden van de Witte Kerk, de Vereniging Dorpsbehoud en Stichting Genootschap Oud De Zilck. Dit resulteerde in een hele leuke dag met een goede opkomst!
  • In januari is het Genootschap Oud Noordwijk op bezoek geweest in de expositieruimte. Hierna is NoVaTo uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten met het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk. Op 1 december heeft een bestuurslid van NoVaTo de plannen voor 2019 kenbaar gemaakt aan afgevaardigden van de politieke partijen.
  • Op initiatief van de Vereniging Dorpsbehoud is NoVaTo betrokken geweest bij de oprichting van de stichting Platform Verenigingen Noordwijkerhout en De Zilk. Een van de doelen van het Platform was een festival waarmee het einde van de gemeente Noordwijkerhout gemarkeerd zou worden. Dit festival heeft op 24 en 25 november plaatsgevonden waarbij gezegd moet worden dat de vrijwilligers van de Passie van Noordwijkerhout hierin onmisbaar zijn geweest!
  • Er is contact geweest met het museum Noordwijk voor een gezamenlijke tentoonstelling van de vier kernen in 2019.
  • Er is contact geweest met een medewerker van de gemeente Noordwijkerhout inzake de invulling van een Erfgoedroute.
Onderwijs
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben een bezoek gebracht aan de expositieruimte. Zij hebben hier het door onze vrijwilligers speciaal ontwikkelde scholenprogramma gevolgd. De onderwerpen waren 'Het ontstaan van Noordwijkerhout', 'Noordwijkerhout in de Tweede Wereldoorlog' en ‘de geschiedenis van de bloembollenteelt’. Bollenkweker Aad van Ruiten stelde bloembollen beschikbaar die de kinderen in het voorjaar in bloei kunnen trekken. Daarom hebben enkele vrijwilligers van NoVaTo in oktober een kleine 200 potten gevuld met narcissenbollen. Deze potten blijven bij Aad overwinteren, waarna de kinderen ze omstreeks februari 2019 overhandigd krijgen.

Financiën
Voor onze huisvesting is ondersteuning door de gemeente nog steeds onmisbaar. Het is -naast de NoVaTo-bode- de belangrijkste inkomstenbron. De entree van de expositieruimte voor niet-sympathisanten bedraagt € 2,- per persoon. Omdat duidelijk is dat wij over niet al te lange tijd uit onze huidige onderkomen zullen groeien, proberen wij te sparen voor verbouwingen, uitbreiding van de opslagruimte en mogelijk in de toekomst een nieuwe, grotere locatie.

Overige activiteiten
27-01-2018 :De stichting Genootschap Oud Noordwijk ontvangen in de Zeestraat
19-02-2018 :Leden van de Zonnebloem ontvangen, lezing gegeven
21-03-2018 :Lezing ‘Een rondje IJsselmeer’ door Barbara Cook
04-04-2018 :5-jarig bestaan stichting NoVaTo gevierd
18-04-2018 :Lezing over 80-jarige EHBO-vereniging door Piet Noordhuizen
22-04-2018 :Rondleiding door Noordwijkerhout met grote groep Belgische toeristen
02-05-2018 :Lezing over Duitse (bouw)activiteiten in WOII door Abe Bader
08-05-2018 :Lezing over Duitse (bouw)activiteiten in WOII door Abe Bader
14-05-2018 :Aanwezig geweest bij netwerkbijeenkomst in Noordwijk ‘Kennis maken met de buren’
21-06-2018 :Medewerking verleend aan de Koffie+-ochtend in de bibliotheek
01-09-2018 :Medewerking verleend aan het 100-jarig jubileum van St. Antonius van Padua
13-08-2018 :Medewerking inrichten tentoonstelling 100 jaar St. Jozefkerk
11-09-2018 :Rondleiding historische vereniging Hillegom door Noordwijkerhout met bezoek aan het gemeentehuis en de Witte Kerk.
26-09-2018 :Natuurfotoshow van Piet Broekhof
08-10-2018 :Medewerking verleend aan oprichting stichting Platform Noordwijkerhout en de Zilk
11-10-2018 :Medewerking verleend aan de Koffie+-ochtend in de bibliotheek
31-10-2018 :Lezing ‘Kleine bewoners van Noordwijkerhout’ door Barbara Cook
17-11-2018 :Presentatie boek ‘Familie Van der Slot’ door Bert Hogervorst bij NoVaTo
23-11-2018 :Presentatie boek ‘Van Deur tot Deur’ door Peter van den Burg bij NoVaTo
28-11-2018 :Lezing ‘Pijpenkoppen uit de (Bollenstreekse) grond door Chris van der Klugt
30-12-2018 :Medewerking verleend aan de filmavond in Munnekeweij