FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

BELEIDSPLAN 2019

Naamgeving
NoVaTo staat voor Noordwijkerhout Van Toen.

Stichting
De stichting Noordwijkerhout van Toen is opgericht op 4 april 2013.

Bestuur en medewerkers
NoVaTo heeft een bestuur bestaande uit 4 personen. Momenteel zijn er 33 vrijwilligers actief.

Huisvesting
NoVaTo is gehuisvest in de Zeestraat 3A. De stichting beschikt daar over een archief-, werk- en expositieruimte. Vrijwilligers houden zich bezig met het archief en het samenstellen van tentoonstellingen. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingstijden. Hiervoor wordt voor niet-sympathisanten ouder dan 12 jaar een entreeprijs van € 2,- gevraagd.

Doelstelling
NoVaTo heeft ten doel:
 1. het verzamelen en eventueel tentoonstellen van historische documentatie, onder andere prenten, foto's, tekeningen, boeken, publicaties, krantenartikelen etc. en gebruiksvoorwerpen die betrekking hebben op Noordwijkerhout en zijn bewoners;
 2. het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Noordwijkerhout en zijn omgeving.
NoVaTo tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 1. het kweken van algemene belangstelling;
 2. bekendheid geven aan de historie van Noordwijkerhout door middel van tentoonstellingen, lezingen, publicaties en andere evenementen;
 3. onderzoek te doen naar het verleden van Noordwijkerhout;
 4. samenstellen van lespakketten voor basisscholen.
Samenwerking
Waar mogelijk wil NoVaTo samenwerken met andere stichtingen en/of verenigingen om haar doelstellingen te bereiken en te versterken. Voor 2019 staat een nauwere samenwerking met Vereniging Dorpsbehoud in de planning.
Binnen de regio werkt NoVaTo samen met een aantal andere historische verenigingen in het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.

Bezoekers
In 2018 hebben 1482 bezoekers de Zeestraat bezocht. Het seizoen is opgesplitst in een zomer- en een winterseizoen. Het zomerseizoen is vooral gericht op de toerist. Het winterseizoen op de Noordwijkerhouter.

Vrijwilligers
Het bestuur is met vrijwilligers werkgroepen aan het vormen om meer specifieke werkzaamheden uit te voeren. Er zijn meer vrijwilligers nodig die bereid zijn grotere taken met meer verantwoording op zich te nemen. Voor de bestuursleden vergt het aansturen van de huidige groep vrijwilligers heel veel tijd.

Scholenproject
In 2019 zal het scholenproject verder worden uitgebreid met andere programma’s.

Boeken
Wij verkopen nieuwe en tweedehands boeken van auteurs uit Noordwijkerhout of directe omgeving.
Financiën
Overeenkomstig de statuten bestaan de geldmiddelen van de stichting uit bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere inkomsten en baten. Erfstellingen dienen overeenkomstig artikel 6 lid 4 van de statuten uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving te worden aanvaard. Donateurs van de stichting kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn.

De stichting probeert door het verkopen van documentatiemateriaal, ansichtkaarten en foto’s geld bijeen te brengen voor de huur en kosten van de nutsvoorzieningen van de huisvesting. Het geven van presentaties aan andere lokale verenigingen, school- of familiereünies zorgt ook voor inkomsten.

ANBI
Met ingang van 1 januari 2016 heeft NoVaTo van de Belastingdienst de toekenning culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Wij hopen hierdoor op meer schenkingen.

Openingstijden
Tijdens openingstijden kan men (foto)boeken of films bekijken, documenten en/of foto's (bij)bestellen of ansichtkaarten kopen. Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen over hun voorouders bij de werkgroep Genealogie.

Presentaties / lezingen
Regelmatig organiseren we presentaties en lezingen. Ook voor 2019 worden weer verschillende lezingen georganiseerd. Lezingen over een gewenst onderwerp zijn te boeken door bedrijven en particulieren.

Exposities
 1. exposities op verzoek van derden
  In het verleden hielden we korte exposities in Munnekeweij. Dit is de afgelopen jaren doodgebloed, maar willen we in 2019 weer gaan oppakken. Soms worden we benaderd door stichtingen of verenigingen om een tentoonstelling tijdens een jubileum te verzorgen.

 2. vaste exposities
  NoVaTo organiseert een permanente expositie waarvan onderdelen regelmatig vervangen worden. Een voorbeeld hiervan is de tijdlijn.

 3. tijdelijke exposities
  Een aantal keer per jaar organiseert NoVaTo een tentoonstelling waarin een onderwerp extra belicht wordt. Daarnaast kunnen periodegerelateerde tentoonstellingen voorkomen zoals Sinterklaas of Kerst. Diverse inwoners van Noordwijkerhout verzamelen voorwerpen. NoVaTo biedt ook in 2019 verzamelaars de gelegenheid om hun verzameling aan geïnteresseerden te laten zien in een speciaal daarvoor gereserveerde vitrinekast.

 4. grote exposities
  Wanneer zich een onderwerp aandient waaraan meer aandacht geschonken kan worden, denk aan een 50- of 100-jarig bestaan van een onderneming of vereniging, dan zal NoVaTo een grotere expositie maken.
Filmavonden
Aanwezig filmmateriaal wordt geïnventariseerd. Doel is om te komen tot meerdere films die verschillende aspecten van de Noordwijkerhoutse geschiedenis laten zien.

Beeldbank
De beeldbank wordt verder uitgebreid. De volgende stap is een procedure voor het nabestellen van foto’s.

NoVaTo-sympathisanten
Op 1 januari 2019 had NoVaTo 553 sympathisanten.