FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

BELEIDSPLAN 2018

Naamgeving
NoVaTo staat voor Noordwijkerhout Van Toen.

Stichting
De stichting Noordwijkerhout van Toen is opgericht op 4 april 2013.

ANBI
Met ingang van 1 januari 2016 heeft NoVaTo van de Belastingdienst de toekenning culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient. NoVaTo staat ingeschreven onder zowel de afkorting NoVaTo als haar volledige naam: stichting Noordwijkerhout van Toen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor NoVaTo betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% bij de stichting terecht komt. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Bestuur en medewerkers
NoVaTo heeft een bestuur bestaande uit 5 personen. Momenteel zijn er 31 vrijwilligers actief.

Huisvesting
NoVaTo is gehuisvest in de Zeestraat 3A. De stichting beschikt daar over een archief-, werk- en expositieruimte. Vrijwilligers houden zich bezig met het archief, het samenstellen van tentoonstellingen, het scholenprogramma en het schrijven van artikelen voor de bode. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingstijden. Hiervoor wordt voor niet-sympathisanten ouder dan 12 jaar een entreeprijs van € 2,- gevraagd.

Doelstelling
NoVaTo heeft ten doel:
  1. het verzamelen en eventueel tentoonstellen van historische documentatie, onder andere prenten, foto's, tekeningen, boeken, publicaties, krantenartikelen etc. en gebruiksvoorwerpen die betrekking hebben op Noordwijkerhout en zijn bewoners;
  2. het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Noordwijkerhout en zijn omgeving.
NoVaTo tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het kweken van algemene belangstelling;
  2. bekendheid geven aan de historie van Noordwijkerhout door middel van tentoonstellingen, lezingen, publicaties en andere evenementen;
  3. onderzoek te doen naar het verleden van Noordwijkerhout.
  4. samenstellen van lespakketten voor basisscholen.
Samenwerking
Waar mogelijk wil NoVaTo samenwerken met andere stichtingen en/of verenigingen om haar doelstellingen te bereiken en te versterken. Binnen de regio werkt NoVaTo samen met een groot aantal andere historische verenigingen en het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.
Financiën
Overeenkomstig de statuten bestaan de geldmiddelen van de stichting uit bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere inkomsten en baten. Erfstellingen dienen overeenkomstig artikel 6 lid 4 van de statuten uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving te worden aanvaard. Donateurs van de stichting kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn.

De stichting probeert door het verkopen van documentatiemateriaal, ansichtkaarten en foto’s geld bijeen te brengen voor de huur en kosten van de nutsvoorzieningen van de huisvesting. Het geven van presentaties aan onder andere lokale verenigingen, scholen en particulieren zorgt ook voor inkomsten.

Bezoekers
In 2017 (april - december) hebben 1129 bezoekers de Zeestraat bezocht. Het seizoen is opgesplitst in een zomer- en een winterseizoen. Het zomerseizoen is vooral gericht op de toerist. Het winterseizoen op de Noordwijkerhouter.

Vrijwilligers
Het bestuur is met vrijwilligers werkgroepen aan het vormen om meer specifieke werkzaamheden uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sponsoring, maken van film of foto-DVD, afnemen van interviews, schrijven van artikelen, genealogie en organiseren van rondleidingen.

Presentaties em lezingen
Regelmatig organiseert NoVaTo presentaties en lezingen. Ook in 2018 staan er diverse op het programma. Presentaties over een gewenst onderwerp zijn te boeken door bedrijven en particulieren, zowel extern als in de Zeestraat.

Exposities
De exposities die te bezichtigen zijn in de Zeestraat variëren van onderwerp en kunnen zowel vast als tijdelijk zijn. Op verzoek worden ook expositie elders ingericht.

Filmavonden
Aanwezig filmmateriaal wordt geïnventariseerd. Doel is om te komen tot meerdere films die verschillende aspecten van de Noordwijkerhoutse geschiedenis laten zien.

Beeldbank
Sinds 2016 is er een beeldbank ingericht. Hierop zijn de door NoVaTo verzamelde foto’s te bekijken. De beeldbank is te bereiken via deze link.

NoVaTo-sympathisanten
Inmiddels heeft NoVaTo ruim 491 sympathisanten. Vanaf € 16,- per jaar kan men de stichting NoVaTo steunen. Sympathisanten ontvangen daarvoor viermaal per jaar de 'NoVaTo-bode'.

Scholenproject
In 2018 zal het scholenproject worden uitgebreid worden met andere onderwerpen.

Boeken
In de Zeestraat zijn de boeken van NoVaTo voor alle bezoekers in te zien. Ook verkopen wij nieuwe en tweedehands boeken over Noordwijkerhout.