FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

18E EEUWS PREDICATIEBOEK

18e eeuws predicatieboek Onlangs hebben wij een predicatieboek uit de 18e eeuw mogen ontvangen. Er staan predicaties in die geschreven zijn tussen 1771 en 1775. Er staat geen naam in het boek, maar we denken dat het behoorde aan pastoor Meybeek. Hij was van 1768 tot 1779 pastoor in Noordwijkerhout.

In de Tweede Wereldoorlog heeft een priester Duynisveld gepubliceerd over kerkgeschiedenissen, onder andere van Noordwijkerhout. Hij schrijft over pastoor Johannes Meybeek als een 'zeer vurig man, die in den roerigen tijd in ons land van strijd tusschen patriotten en Oranjegezinden vele moeilijkheden heeft ondervonden'.

Na Noordwijkerhout werd hij pastoor in Voorburg, waarvandaan hij in 1787 vluchtte uit angst voor de Pruissen die stadhouder Willem V te hulp kwamen. Later dat jaar kwam hij weer terug, maar de burgemeester en gemeente-ambtenaren maakten hem het leven niet makkelijk. Hij overleed in die gemeente op 11 juli 1807.

Het boek is te bezichtigen in de expositieruimte aan de Zeestraat 3a.