FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

EXPOSITIERUIME FEESTELIJK GEOPEND

Hans Knapp opent de expositieruimte Woensdagmiddag 26 april vond de officiële opening plaats van de nieuwe expositieruimte. Voorzitter Abe Bader gaf aan blij te zijn dat NoVaTo terug is in het centrum, na de succesvolle periode van enige jaren geleden. Hoewel gebouw de Zeestroom aan de Hoogstraat NoVaTo veel ruimte en mogelijkheden bracht, hadden wij ook het gevoel NoVaTo niet helemaal te kunnen ontplooien. Daarom begonnen wij anderhalf jaar geleden met een zoektocht naar een pand rond de Witte Kerk. Die zoektocht resulteerde in de opening van de expositieruimte aan de Zeestraat 3A. Dankzij financiële ondersteuning van derden en van de gemeente lukte het om investeringen te doen waarmee de stichting de komende vijf jaar verder kan. Alle vrijwilligers hebben hun creativiteit ingezet om de ruimte tot een leuke beleving te maken. Bader bedankte daarbij iedereen die heeft meegewerkt.

Omdat mr. Hans Knapp onze stichting op allerlei gebieden jarenlang heeft ondersteund was hem gevraagd de officiële opening voor zijn rekening te nemen. Na de toost op een mooie toekomst richtte de heer Knapp het woord tot de aanwezigen. Hierbij vertelde hij over de oorsprong van NoVaTo en de oprichters, Hennie van Scharenburg en Nic Sluis. Ook vermeldde hij de enorme groei van NoVaTo in korte tijd en roemde hij de enthousiaste vrijwilligers. Verder gaf hij aan erg blij te zijn dat NoVaTo weer terug is in het centrum. De maatschappelijke kant van NoVaTo, zoals het steeds verder uitbreidende programma voor basisscholen en de organisatie van de veteranendag, benoemde hij in het bijzonder.

In de komende maanden is NoVaTo met name gericht op de toerist om te laten zien waar Nortich in den Houthe oorspronkelijk vandaan kwam en hoe het dorp zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. In de wintermaanden gaan wij ons op de Noordwijkerhouter richten, niet alleen met wisselende tentoonstellingen maar ook met presentaties en lezingen. Dit najaar zal eveneens het archief naar de Zeestraat overgebracht worden.

Wilt u de expositieruimte bezoeken? Deze is tot medio september alle dagen geopend, behalve dinsdag, van 11-16 uur. Bent u geen sympathisant dan betaalt u € 2,- entree. Sympathisanten hebben gratis toegang. Wilt u sympathisant worden? Kijk dan even op deze pagina.