FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

NIEUWE WEBSITE EN BEELDBANK BOLLENERFGOED

15 juli 2021
Nieuwe website Bollenerfgoed Wie informatie zoekt over bollenschuren en ander bollenerfgoed in de Duin- en Bollenstreek, kan nu terecht op de vernieuwde website www.bollenerfgoed.nl. Die biedt niet alleen informatie over de betekenis van het bollenerfgoed, maar bevat ook een beeldbank, die online te raadplegen is. Bollenschuren, landschuurtjes en ander bollenerfgoed zijn kenmerkend voor het cultuurhistorisch landschap van de Duin- en Bollenstreek.

De website www.bollenerfgoed.nl biedt informatie over dit cultuurhistorisch erfgoed van de bloembollencultuur. Hoe herken je de gebouwen en wat maakt ze zo bijzonder? Nieuw in de website is de Beeldbank Bollenerfgoed; een ingebouwde database van alle bollenschuren. Daarin zijn meer dan 700 nog bestaande en reeds verdwenen bollenschuren en landschuurtjes opgenomen.

Beeldbank bollenerfgoed
Op de website is het bollenerfgoed op twee manieren te vinden. Je kunt de gebouwen zoeken op een kaart van de Duin- en Bollenstreek of je kunt ze in de beeldbank selecteren op plaats, type, monumentenstatus en andere kenmerken. Van elk gebouw is een foto te zien en worden de karakteristieken vermeld, voor zover die bekend zijn.

De gegevens in de Beeldbank Bollenerfgoed zijn echter nog niet compleet. Veel gegevens uit rapporten, boeken en andere beeldbanken zijn nog niet opgenomen. Nu de informatie online te raadplegen is, kan de beeldbank verder worden aangevuld. Organisatie en inwoners van de Duin- en Bollenstreek kunnen daarbij helpen en aanvullingen doorgeven.

Nieuwe website
De nieuwe website is op 15 juli jl. in gebruik genomen door Joop Zwetsloot, van 1996 tot 2012 voorzitter van de Projectgroep Behoud en Herbestemming Oude Bollenschuren, en zijn opvolger, Piet Goemans, voorzitter van de Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. www.bollenerfgoed.nl.

De website en de database met gegevens van de Beeldbank Bollenerfgoed zijn gebouwd door het Noordwijkse bedrijf Lined. De totstandkoming is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland en door subsidies van Fonds 1818 en de J.C. Ruigrok Stichting.

Draagvlak voor behoud en bescherming
De website biedt de CHG-Werkgroep Bollenerfgoed ook een beter podium voor haar activiteiten en zorgt ervoor dat de informatie over het bollenerfgoed beter vindbaar is. Op die manier kan het draagvlak voor behoud en bescherming worden vergroot, zodat het bollenerfgoed zichtbaar blijft in het landschap.

Foto: BON