FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

BEKENDMAKING

01 october 1940
Afschrift

B E K E N D M A K I N GDe BURGEMEESTER VAN NOORDWIJKERHOUT ,                
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                    
Brengt op bevel van der Duitsche Weermacht ter openbare kennis:
In verband met de omstandigheid dat gisteravond op het St. Bavo-
terrein op een Duitschen onderofficier geschoten is, moeten tot
nader order zes personen tusschen 19 uur en 8 uur in gijzeling
worden gesteld, welke gijzelaars met hun levens voor de goede orde
aansprakelijk zijn.
  Tevens moeten alle cafĂ©'s om half acht voor alle niet - Rijks
Duitschers gesloten zijn, terwijl ná 8 uur 's avonds zich N I E-
M A N D
meer op straat mag bevinden.
  Alle burgers worden dringend aangemaand zich nauwgezet aan deze
voorschriften te houden, ten einde verdere moeilijkheden te voor-
komen.

NOORDWIJKERHOUT, 1 october 1940.             

De Burgemeester,                                     

w.g. A A C M van Iersel.             

Museum NoVaTo