FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

OUD NOORDWIJK VRAAGT AANDACHT VOOR CULTUUR AAN COLLEGE

02 november 2019
 Het Genootschap 'Oud Noordwijk' vraagt aan het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad Noordwijk aandacht voor cultuur.

De presentatie van de college agenda heeft bij de verenigingen, organisaties en individuen, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten om culturele initiatieven en activiteiten van uiteenlopende aard te ontplooien en aan te bieden, tot grote verontwaardiging en onbegrip geleid. Reden om gezamenlijk het ongenoegen over de keuzes in de agenda kenbaar te maken.

Van de twaalf onderwerpen waar het college in de komende jaren zijn focus op wil leggen ontbreekt elke vorm van cultuur. Onbegrijpelijk voor de verenigingen en organisaties die deze noodkreet ondertekenen. Het college en de raad van het voormalige Noordwijk hadden een positieve attitude kijkend naar cultuur. Anders was nooit besloten om in 2019 'Cultuur verbindt' tot het thema van dit jaar te benoemen.

De college agenda laat zien dat cultuur het de komende jaren moet doen met een bijrol. Dat terwijl veel verenigingen elke dag weer op hun manier met cultuur bezig zijn en zeer velen, denk onder meer aan de leerlingen van de muziek- en toneelverenigingen, daar dankbaar gebruik van laten maken.

Sport en cultuur worden vanuit de gemeente vaak samen opgevoerd. Wij gunnen de gebruikers van de sport accomodaties en de besturen van de sportverenigingen alle ondersteuning vanuit de gemeente. De tientallen miljoenen die tot nu toe in de sport accomodaties zijn gestoken ondersteunen wij graag wat ook geldt voor de investeringen die nog op de rol staan.

Maar het zou het college en de raad sieren wanneer de balans richting cultuur, die zo langzamerhand ver te zoeken lijkt, weer in evenwicht wordt gebracht. Een eerste stap is cultuur op te nemen in de college agenda om vervolgens met de betrokkenen te bezien welke samenwerking, ondersteuning over en weer en mogelijke investeringen in de komende jaren wenselijk en haalbaar zijn.

Ruim 4300 mensen van diverse verenigingen en stichtingen uit de gemeente Noordwijk hebben een steunbetuiging ondertekent om cultuur weer op de college agenda te krijgen. De werkelijke aantallen bezoekers, vrijwilligers en donateurs die dankbaar gebruik maken van cultuur ligt in het veelvuldige.

Leon Guijt, voorzitter Genootschap Oud Noordwijk.

Tekst : Redactie Blik Op Noordwijk

De brief aan het college kunt u hier downloaden.