Facebook Instagram
Menu

BOEKEN TER INZAGE BIJ NOVATO

Stapel boeken NoVaTo heeft veel boeken in haar bezit over uiteenlopende onderwerpen. Te denken is aan genealogie, Noordwijkerhout in het algemeen, St. Bavo, Sancta Maria, kastelen, buitenplaatsen en nog veel meer. Hieronder vindt u een overzicht van deze boeken die u tijdens onze openingstijden kunt inzien. Als u rechtsboven een zoekopdracht heeft ingegeven wordt de gezochte tekst in het rood weergegeven. LET OP! Dit is hoofdletter gevoelig. Onthou het boeknummer en vraag onze gastheer of vrouw naar het boek dat u wilt inzien. Zij of iemand van de genealogie helpen u er graag bij.
Klik op een titel om naar de desbetreffende lijst te gaan.

INHOUD
Titel Vanaf
Noordwijkerhout Algemeen nr. 1
Sint Bavo en Beschut wonen nr. 101
Sancta Maria nr. 151
Witte Kerk, St. Victor, St. Jozef en kapel Langeveld nr. 201
De Zilck nr. 251
Arbeid en bedrijven nr. 301
Abdij, kapel, kastelen en buitenplaatsen nr. 351
Rijnland tussen Haarlem, Nieuwkoop, Zoetermeer en Den Haag nr. 401
Oorlog 1940 - 1945 nr. 451
TitelVanaf
Puyckendam, Munnekeweij en Robijnstaete nr. 501
Verenigingen in Noordwijkerhout nr. 551
Historische landkaarten nr. 601
Periodieken nr. 651
Algemeen - Diversen nr. 701
Noordwijk nr. 750
Bollenstreek nr. 800
Voorhout nr. 900
Genealogie nr. G 01
Boeknr. Noordwijkerhout - Algemeen
1 Noordwijkerhoutse Historiën, tussen de wereldoorlogen, deel 1
2 Noordwijkerhoutse Historiën, deel 2
3 Noordwijkerhout de jaren vijftig
4 Noordwijkerhout de jaren zestig
5 Noordwijkerhout de jaren zeventig
6 Noordwijkerhout in de 20e eeuw
7 Noordwijkerhout, Jaarboek 1994
8 Noordwijkerhout van 1900 tot nu
9 Noordwijkerhout, studie sociaal-economische structuur en de stedenbouwkundige problemen
10 Inventarisatie van het bouwkundig bezit van Noordwijkerhout
11 Langs erf, vaart en duin. Boerderijen van Noordwijkerhout, vroeger en nu
14 De Muurtjesaffaire Noordwijkerhout, archeologische opgravingen bij de Witte Kerk
15 Gravures van Noordwijkerhout
16 Noordwijkerhout en Omgeving - Verleden, Heden, Toekomst - vervolg
17 Noordwijkerhout in oude ansichten, deel 1
18 Noordwijkerhout in oude ansichten, deel 2
19 Kent u ze nog … de Noordwijkerhouters
20 Noordwijkerhout in de bloembollen
21 Monumentengids Noordwijkerhout 2009
22 Monumentengids Noordwijkerhout 2011
23 Monumentengids Noordwijkerhout 2014
24 Een boekje open ….. over het gemeentehuis en de openbare bibliotheek van Noordwijkerhout
• = • = • • = • = • = • = • = •
25 Noordwijkerhout Verkeersstudie
26 Uit mijn leven gegrepen - (Delft/Noordwijkerhout)
27 Toen geschreven - Nu gebundeld, verhalen over Noordwijkerhout
28 Toen geschreven - Wederom gebundeld, verhalen over Noordwijkerhout
29 Noordwijkerhout, zestig jaar in beweging, 1940-2000
30 Leren en werken in Noordwijkerhout 1900 - 1940
31 Vormingscentrum De Vonk Noordwijkerhout
32 Onthou je dag - Jagers, drijvers en stroopers rond Noordwijkerhout
33 Het boek van De Vonk, Herinneringen aan een Vacantiehuis in de Bollenvelden
34 Tussen School en Leven, Langdurige internaatvorming voor meisjes tussen 14 en 16 jaar in de jaren 50 en 60 in Vormingsinternaat DE VONK te Noordwijkerhout Uitg. Verloren Hilversum
35 Wenckebach K. Fr. en zoon Ludwig Oswald Wenckebach, beeldhouwer, zie blz. 93
36 Het Langeveld - Voor en na de ruilverkaveling
37 Geef een dominee nooit het woord…. (met veel informatie over Noordwijkerhout)
38 Dominicaans Apostolaat, gedenkboek 1848-1948) (Noordwijkerhout zie blz. 87)
39 Groeten uit de Kortenbachstraat
40 De archieven berustende ten gemeentehuize van Noordwijkerhout
41 75 Jaar vrijwillige brandweer in Noordwijkerhout, 1927 - 2002
42 50 jaar Brandweer Noordwijkerhout
43 Roosje Vonk - weeshuis De Voorzienigheid Noordwijkerhout blz. 55
44 Congregatie Arme Zusters van het Goddelijk Kind - De Voorzienigheid - pagina’s 118 en 273
45 Barpraat - verhalen vanuit Hotel van der Geest - 1945 Noordwijkerhout 1985
46 Erosional processes on a coastal sand dune, DE BLINCK, Noordwijkerhout, the Netherlands
47 De burgerlijke rechter in het publiekrecht, zie Noordwijkerhout op pagina’s 31, 43 en 179
48 Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 - 1945 Monumenten Inventarisatie
49 Het Leidse Volkshuis 1890 – 1980 De Vonk Noordwijkerhout, pagina’s 158 t/m 176
50 Hoe voetbal verscheen in Nederland - voetballen op de Gooweg - pagina 12
Boeknr. Sint Bavo en Beschut Wonen
101 Beschut Wonen door de jaren.. 1982 -1995
102 Rond De Koepel van Sint Bavo, gedenkboek 1914 – 1964
103 Beschut Wonen, 10 jaar .. en verder, 1982-1992, Samenstelling
104 10 jaar Missiehulp vanuit St. Bavo Noordwijkerhout 1958 – 1968. Bestuur Missiebond Franciscus Xaverius 1968
105 St. Bavoblad nr. 72, Speciaal nummer ter gelegenheid van drie jubilea
106 St Bavo 65 jaar in beeld
107 Paviljoen Vincentius, paviljoen voor chronisch psychiatrische patiënten (fotoboek)
108 St. BAVO in oorlogstijd, BAVO-museum, 1985
109 Bavo 75 jaar, NIET GEK BEKEKEN, door, Uitgave St Bavo Noordwijkerhout 1989
110 Beschut Wonen (fotoboek)
111 Inventaris van de archieven van het Psychiatrisch Centrum Langeveld 1913-1997
112 Nota Integratieziekenhuis Bavo, Centrum voor psychiatrie/Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria
114 Het beschut wonen effect, De effectiviteit van beschut wonen in het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis, Stichting Centrum St Bavo, Noordwijkerhout
115 H.J. Wennink: BESCHUT WONEN, Onderzoek naar de opzet, effectiviteit en verbreding van nieuwe woonvormen voor chronisch psychiatrische patiënten. Drukkerij Noordwijkerhout, Uitgave Stichting Centrum St. Bavo, Noordwijkerhout
116 De beschut wonen begeleider. Een onderzoek naar de motivatie en de manier van werken van begeleiders in een beschutte woonvorm in het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Stichting Centrum St Bavo, Noordwijkerhout
117 Ruimte zoeken, je weg vinden, samen zijn, je thuis voelen - Woonzorgwijk Noordwijkerhout
118 Waar blijft de tijd - Sint Bavo en Sancta Maria
119 Het hart van de zorg - Gehandicapten bij de Hafakker
120 Sint BAVO - 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout 1914 - 2014
121 Het 7e dansmarietje - Fantasieverhaal met historiche wetenswaardigheden BAVO/Keiebijters
122 Het interne leven op Sint Bavo - persoonlijken belevenissen van Piet Noordhuizen
Boeknr. Sancta Maria
151 Sancta Maria’s geboorte en groei 1928 – 1969, Zuster Johanna Petersen
152 Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria Noordwijk 50 jaar
153 Weerspiegelingen van toen - 60 Jaar Sancta Maria
154 Landgoed Sancta Maria, Waardevol wonen
155 Aantekeningen uit de eerste 3 journaals van Sancta Maria periode 1928-1970
Boeknr. Witte Kerk, St. Victor, St. Jozef en kapel Langeveld
201 De Witte Kerk, bron door de eeuwen heen, Stichting Boekje 2000
202 God dichterbij, dichterbij God, Sint Jozefparochie Noordwijkerhout 1916-2002
203 Kerkkroniek, Geschiedenis van 75 jaar Jozefparochie, B. van der Plas, 1991
204 Gids voor katholiek Noordwijkerhout, Parochie St. Jozef en parochie St. Victor. RK Kerkbesturen van Noordwijkerhout
205 Gids voor katholiek Noordwijkerhout, Parochie St. Jozef en parochie St. Victor. RK Kerkbesturen van Noordwijkerhout
206 150 jaar St. Victorkerk in Noordwijkerhout 1852 -2002
207 Terugblik op de opening en ingebruikneming van het Gotisch Koor aan de Witte Kerk
208 Het verhaal van de kapel in het Langeveld - feiten en fabels
209 Historische Herinneringen Hervormde Gemeente Noordwijkerhout
210 Het Witte Kerkje van Noordwijkerhout vanaf pagina 68 beschreven in Jaarboekje Leiden 1951
211 Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek Witte Kerkje in Noordwijkerhout
Boeknr. De Zilck
251 1968 – 2012, 44 jaar Duinknijnen, De geschiedenis van carnavalsvereniging De Duinknijnen, De Zilk in woord en beeld, Febr. 2012
252 De Zilk: 32 huizen een eeuw en ouder….1912-2012
253 Het ABC van de Amsterdamse Waterleidingduinen
254 R.K.V.V. Van Nispen 1932-2007, 75 jaar voetbalvereniging, Jubileumcommissie 2007
255 Nippen van de duinen - Amsterdamse Waterleidingduinen
256 Lezen in het duin, Amsterdamse Waterleidingduinen - De Zilk, Haasveld
258 Ons dorp De Zilk
Boeknr. Arbeid en bedrijven
301 Een eeuw aan het werk, 100 jaar bedrijvigheid in Noordwijk en Noordwijkerhout
302 Met bloembollen De Boer op 1954-2004, 50 jaar kwaliteit Th. de Boer
303 Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging N. O. V. Winkel Aktie Kommitë W. A. K.
304 Bloembollenbedrijf E.J. Hogervorst en Zonen, Noordwijkerhout 1940-1990
305 100 Jaar bloeiend Verleden, Heden en Toekomst, Jac. Uittenbogaard en Zonen B.V.
306 40 Jaar Wout Hogervorst – Internationale transportsector
307 J.L. Willemse : Blomsterlökodling och Exporthandel / Noordwijkerhout Najaarscatalogus 1972
308 Noordwijkerhout in de bloembollen
309 F.R.J. Willemse : Trans-tert-butylering bij fenolen. Dissertatie Rijksuniversiteit Leiden
310 De hyacinth, De hyacinthenkultuur met de grote K
311 95 Jaar Sociaal bewogen ondernemerschap
312 Ziekenvervoerders in Duin- en Bollenstreek met onder andere Fa. Meeuwenoord Nwhout
313 Menken - Landbouw, 60 jaar Historie
314 Bloembollenhandelsbedrijven in Nederland 1600-2010
315 Het DNA van Accountantskantoor - Warmerdam - Nwhout, De Zilk - verleden en toekomst
316 Nobels machinefabriek - Van pionier tot wereldspeler
Boeknr. Abdij, kapel, kastelen en buitenplaatsen
351 Leeuwenhorst, een Hollandse buitenplaats
352 De historie van Dyckenburch - De geschiedenis van de buitenplaatsen aan het Westeinde in Noordwijkerhout Optima Grafische Communicatie, Rotterdam, 2007
353 Het verhaal van de kapel in het Langeveld
354 Keukenhof - Stichting Kasteel Keukenhof
355 Kastelengids van Nederland met alle provincies, waaronder Zuid Holland met bollenstreek
356 Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland
357 Verborgen en geborgen - Cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst 1261 -1574
358 Het kasteel de Hooge Boekhorst, Maandblad Historia nr. 8 blz. 230
359 Het kasteel de Hooge Boekhorst, Maandblad Historia nr. 9 blz. 253 (vervolg)
360 Historische Landhuizen, o.a. in Oegstgeest, Bennenbroek, Heemstede en Bloemendaal
361 Kastelen en buitenplaatsen in en rond Leiden
362 Cruidenteelt rond Calorama - Kruidentuin van de Abdij Leeuwenhorst - Gaspar Fagel, pag 29
363 Rechtsprekers en Schuinmarcheerders - History geslacht van Noordwijk & Van de Boekhorst
364 Lonen en prijzen i. h. cistercïenzerinnenklooster in Nwhout, o.a. uitleg over geld, munten enz.
365 Schenkers van glasramen aan abdij van Leeuwenhorst - jaarboek C.B.G deel 45 pag 41 t/m 98
366 De Abdij van Loosduinen Cisterciënzerinnenklooster van 1229 - 1572
367 Tekeningen & schilderijen Noordwijkerhout - Boekhorst, Abdij Leeuwenhorst , Witte Kerk
Boeknr. Rijnland tussen Haarlem, Nieuwkoop, Zoetermeer en Den Haag
401 Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
402 Rhynlands fraaiste gezichten, verzameling van
403 De Nederlandse Stad- en Dorpbeschrijver (1993-1801)
404 400 jaar Hervormd Valkenburg (Z-H)
405 Rhynlands fraaiste gezichten, verzameling van (grote uitgave)
406 De rijke historie van een nieuwe gemeente (Katwijk)
407 Monumentengids Leiden en omstreken
408 Langs het pelgrimspad in Leiden, Haarlem en de Bollenstreek
409 Uit de geschiedenis van Wassenaar
410 Historische Canon van Leiden
411 Besturen in verandering - Openbaar bestuur in Haarlemmermeer 1855 - 2015
412 Leiden binnen de singels, 4e druk
413 De trekvaart van Amsterdam tot Haarlem in uitmuntende Gesigten
414 Sassenheim in de jaren vijftig
415 Aan een onbekende God - Kerken in 800 jaar Lisse
• = • = • • = • = • = • = • = •
416 Gezigten in de omstreken van ’s Gravenhage en Leyden (o.a. Leeuwenhorst Noordwijkerhout)
417 Waterstaat in stedenland, Hoogheemraadschap van Rijnland vóór 1857
418 Hollands water, Hoogheemraadschap van Rijnland na 1857
419 IJmuiden - Van Gat tot Stad
420 De glorie en roem van katholiek Lisse, 1903 - 2003
421 Matthias Te Kijk, 200 jaar Matthiasparochie in Warmond
422 Leefbaar Voorschoten - landschap - polders - boerderijen - kastelen - landhuizen
423 Rijnland ‘s Huis 1578 - 1978, Hoogheemraadschap Rijnland
424 Rondom Dever - Stichting Dever Lisse
425 Stad- en Dorpsbeschrijvingen van Rijnland I (heruitgave)
426 Verzameling van 150 Nederlantse Outheden en Gesigten
427 De Hervormde Kerk te Warmond
428 Vijftig jaar Marine Oegstgeest, 1945 - 1995
429 “Vredenhoef” voormalige buitenplaats in Voorschoten
430 Molens in Lisse, Hillegom, Sassenheim, Noordwijkerhout en Voorhout, (van der Zaal)
431 Kastelen in en om Den Haag – o.a. kasteel Duivenvoorde Voorschoten
Boeknr. Oorlog 1940 - 1945
451 Voorhouters tussen oorlog en bevrijding 1940 – 1945
452 Noordwijk in de jaren 1940 - 1945 (eerste druk)
453 Noordwijk in de jaren 1940 - 1945 (met aanvullingen, tweede druk)
454 Hillegom ’40 - ’45
455 Van Duingebied tot Sperrgebiet - Marine Seeziel Batterie Noordwijk 1940 – 1945
456 Mijn dagboek December 1944 - april 1945
457 Oegstgeest in bange dagen 1940-1945
458 Forschungsstelle Langeveld (über Noordwijk)
459 Canada and the liberation of the Netherlands - May 1945
460 Wij vlogen als vogels (met o.a. de periode ’40 - ’45)
461 Onze vliegers in mei 1940
462 Amerikanen ondergronds - ontsnapping uit Nederland 1940-1945
463 Heinz in Holland - Duitse amateurfoto’s van de bezettingstijd
464 Noordwijk en Katwijk, de Atlantik wall 1940 - 1945
465 Trekpleister in oorlogstijd Warmond ’40 - ‘45
466 Tienduizend vreemden over de vloer Sassenheim ’40 - ‘45
467 Dever Belicht – Selectie van 10 jaren Dever - bulletin
468 Een bollendorp bezet - Lisse
469 Batterij Noordwijk 1940 - 1945, Marine Seeziel Batterie Noordwijk
470 Ruigenhoek, het vergeten hulpvliegveld (Spinner, blad nr. 25) oorlogsjaren vanaf 1940
471 Amerikanen ondergronds, ondergedoken in Noordwijkerhout (pagina’s 74 t/m 96)
Boeknr. Puyckendam, Munnekeweij en Robijnstaete
501 Stichting Verzorgingstehuis Munnekeweij, januari 1989
502 Stichting Verzorgingshuis Munnekeweij Noordwijkerhout 1979 - 2004
Boeknr. Verenigingen in Noordwijkerhout
551 Kaninefaatenkroniek, 44 jaar carnaval in Noordwijkerhout
552 55 jaar carnaval in Noordw.hout 1960-2015, overzicht in woord en beeld van 44 naar 55 jaar
553 33 jaar Keiebijters Carnavalsvereniging “De Keiebijters”
554 44 jaar Keiebijters Carnavalsvereniging “De Keiebijters” Fotoboek
555 Herinneringen aan de RK voetbalvereeniging St. Bavo
556 ODI, 35 jaar Noordwijkerhouts amateurtoneel 1950-1985
557 Jubileumboek 1957-1997 Vogelvereniging “De Kolibri”, Noordwijkerhout en omstreken
558 Jubileumeditie tussen Kop en staart, Hengelsportvereniging “De Arnoud”, 1972 – 2012
559 Harpe Davids 100 jaar, 1915 – 2015
560 VVSB 50 jaar jong, Voetbalvereniging St. Bavo Noordwijkerhout, 1931 – 1981
561 St. Jeanne D’Arc, 1921 -2011, 90 jarig jubileum, Jubileumgids
562 Rokazano 25 jaar, 1955 – 1980, Jubileumgids
563 Postduivenvereniging “De Duinklievers” 1948 - 1998
564 Honderd jaar Koningklijke Vereniging Bloembollen afdeling Noorwijkerhout 1897 - 1997
565 Herenkoor Sint Caecilia van de St. Victor - boek t.g.v. het 175 jarig bestaan 1842 - 2017
566 100 Jaar Sint Antonius van Padua - Woningbouwvereniging, jubileumboek
Boeknr. Historische landkaarten
601 De Vyerige Colom - atlas met kaarten van de 17 Nederlandsche Provinciën
602 Reise- en zakatlas met kaarten van de Vereenigde Nederlanden - 1793
603 Grote Historische Atlas van Nederland - West Nederland 1839 - 1859
604 Grote Historische Atlas van Zuid-Holland 1892-1914
605 Historische Atlas van Zuid-Holland Chromotopografische Kaarten des Rijks
606 Historische Atlas van Noord-Holland Chromotopografische Kaarten des Rijks
607 Kaartboek van Rijnland 1746
608 Holland in kaart en prent - Van Graafschap naar provincies Noord/ en Zuid-Holland
609 Fotoatlas van Zuid Holland met luchtfoto van Noordwijkerhout per 24-05-1989 blad nr. 10
610 Gemeenteatlas van Zuid-Holland 1869
Boeknr. Periodieken
651 “De Blauwdotter” - periodieke uitgave Genootschap Oud Noordwijk nrs. 1 t/m 178
652 “De Hekkensluiter” - periodieke uitgave van Historisch Genootschap Warmelda
653 “Dwars Op” - periodieke uitgave Historische Kring Voorhout (HKV)
654 “De Aschpotter” - periodieke uitgave van de Stichting Oud Sassenheim (SOS)
655 Nieuwsblad van de Vereniging “Oud Lisse”
656 Terra Salica - periodiek van de Stichting Genootschap Oud De Zilck nrs. 2001 t/m 2016
657 Hangkouserieën - Vrienden van Oud Hillegom nrs. 41 t/m 67
Boeknr. Algemeen - Diversen
701 Dutch National Costumes
702 100 Verbeeldingen van Ambachten
901 Zijn Maria en Elisabeth ook onder de pastores?, Lucas 1, 39-56 en het pastoraat van ontmoeting Doctoraal scriptie 1997
902 Een gezonde krimp, De kredietcrisis en duurzaam bankieren
904 Tijdgat door Paul van Luxemborg
905 In de voetstappen van mijn voorgangers, een pelgrimage naar Santiago de Compostella
906 Dood is leven, Jezus en het jaar 2000
907 Filosofietjes, Zijn en Schijn door Joke Molenaar-Kockx
908 De burgerlijke rechter in het publiekrecht, Arrest Noordwijkerhout-Guldemond 1915
909 Barpraat, Hotel Van der Geest 1945 - 1985
910 Het Koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven, Herdruk 1979, BV Foresta Groningen
911 Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten, vervat in 300 konstplaten
912 Raarhoek
913 Waterstaatsgeschiedenis Holland, 2 delen: – Waterstaat in stedenland, Het Hoogheemraadschap Rijnland voor 1857
914 Hollands Water, het Hoogheemraadschap van Rijnland na 1857, Ludy Giebels, 2002 1994
915 Nederland en de Broeders van Liefde, 200 jaar
916 Zand, Tussen duin en bollen, dec. 2007, deel 2, Leidsch Dagblad/H. van Amsterdam
917 Voorlopige Visie Stedenbouwkundige Ontwikkeling GROOT BAVO Noordwijkerhout
918 Het zevende dansmarietje, Aad Duivenvoorden, 2012
921 Boerenrijkdom en Boerenzorgen, De familie De Boer te Zoeterwoude tussen 1850 en 1950
922 Over Johannes Franciskus Willemse & Maria Magdalena Warmerdam en hun Voorzaten en Nazaten eigen beheer, 2010, (86 p)
923 De Noordzijderpolder. Deel X. Herinneringen van en aan Maarten Hoek. (Op zoek naar het verleden / de geschiedenis van Noordwijk)
924 Familie De Boer (1665 – 1995)
Boeknr. Noordwijk
751 Noordwijk in de loop der eeuwen
752 Noordwijkse verhalen
753 Sterk met elkaar – Een eeuw FNV in Noordwijk
754 Honderd jaar katholiek onderwijs in Noordwijk 1882 - 1982
755 Huis ter Duin - Honderd jaar gastvrijheid, 1887-1987
756 Noordwijk 125 jaar badplaats
757 Beelden in Noordwijk
758 Noordwijk het gezicht van Nederland
759 Straatnamenboek van Noordwijk - Noordwijks Historie vanuit de straatnaam
760 Op zoek naar het verleden, geschiedenis van Noordwijk - De Noordzijderpolder
761 De klei in Noordwijk, een wandeling door 500 jaar geschiedenis
762 De Historie van Noordwijk in Woord en Beeld - Deel 1 Noordwijk aan Zee
763 Winkelen in de kerkstraat van Noordwijk - een wandeling in heden en verleden
Boeknr. Bollenstreek
801 Met Braakman door Duin- en Bollenstreek – Prentbriefkaarten 1895 t/m 1920
802 Van wildernisse tot bollenstreek
803 Corso Bollenstreek vanaf 1948 t/m 1985
804 Bloemen achter de duinen - Ruim vier eeuwen Hollandse bloembollenteelt
805 Bollenpelsters gevraagd - seizoenarbeid van vrouwen in de bollenstreek
806 Bollenstreek in oorlogstijd 1940-1945
807 Bazen en knechten, bouwers van de Bollenstreek
808 Mechanisatie in de bollen – Historisch overzicht
809 De Duin-en Bollenstreek in "caert" gebracht
810 De Duin- en Bollenstreek in vogelvlucht, Landschap, leven en werken omstreeks 1800
811 Werken in de bollen – een tocht door het bollenland
812 Nieuw leven voor oude bollenschuren, Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren
813 Fietsen langs Bollenerfgoed, Project Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed – 2009
814 Van windhandel tot wereldhandel, Canon van de bloembollen, Jubileumuitgave Koninklijke Vereniging voor Bloembollencultuur
815 De Bollenstreek, Landschap en erfgoed van de bloembollencultuur
816 Met ’t oog op de Bloembollenstreek
817 Flora Holland, 100 jaar kleur, 2011, Verhalen over de bloemenveiling Rijnsburg
818 Afscheid van een veiling 1980, ter gelegenheid van de nieuwbouw veiling Flora
819 In de bollen - Een eeuw landarbeid in de bollenstreek
820 De wereld van de bloembollen
821 Een eeuw bollenkisten, 1914 -2014, kistenfabriek Bakker
822 Het verleden van de velden – Archeologie van de Duin- en Bollenstreek
823 Natuurgids voor de duin en Bollenstreek - Vereniging voor natuur- en vogelbescherming
824 Flora van de duin en Bollenstreek - Vereniging voor natuur- en vogelbescherming
825 De kleurige Keukenhof
826 Tussen tulpen en de Zee - Vogels van de duin en bollenstreek
827 350 Jaar Haarlemmertrekvaart – Leidsevaart 1657 - 2007
828 Schilderijen van landschappen en bloemenvelden in de bollenstreek
--- Bollenschuren, verhalen, anekdotes en feiten
Boeknr. Voorhout
901 Voorhout in de jaren 50
902 Een halve eeuw het dorpje Voorhout ... 1900 - 1950
903 Toen ik 10 was - Verhalen uit de Voorhoutse Historie
904 De Bartholomeuskerk van Voorhout
905 ¾ Eeuw Antonius onderwijs 1922 - 1997 Voorhout
906 Voorhouters tussen oorlog en bevrijding (1940 - 1945)
907 Over het groene hart van Voorhout - Boerhaave Huis & Tuin
908 Kent u ze nog ... de Voorhouters
909 Voorhout in oude ansichten
910 Voorhout in grootmoeders tijd
911 Uit Voorhouts Verleden
Boeknr. Genealogie
G 01 Duivenvoer – Een verzameling materiaal rond de naam Duivenvoorde
G 02 Van Captijn tot Kapteijn van 1764 tot 2001
G 03 Familie van der Voort – Onder de loep genomen
G 04 De familie Berg op weg van Zoeterwoude naar Noordwijkerhout en omgeving
G 05 De familiegeschiedenis van de Romijnen
G 06 De Duivenvoordens van Noordwijkerhout
G 07 Van der Poel een oud Rijnlands geslacht
G 08 Kroniek van de familie Doeswijk
G 09 Dossier van de familie van Stein
G 10 Zicht op heden en verleden – van Haaster
G 11 Stamboom familie “De Boer” 1665-1995
G 12 Goemans Wereldwijd
G 13 Familie Th. G. van Haaster en Geertruida Cornelia Ruigrok
G 14 Genealogie van Cornelis Warmerdam en Dina Margaretha Cazander
G 15 Bijna 400 jaar Oostdam in de Bollenstreek en Rijnland
G 16 Horsthuis – Een verhaal van een Twentse Familie
G 17 Genealogie Melman
G 18 Familie van den Burg
G 19 Geboorten in Noordwijkerhout van 1811 t/m 1890
G 20 Geboorten in Noordwijkerhout van 1891 t/m 1915
• = • = • • = • = • = • = • = •
G 21 Huwelijken in Noordwijkerhout van 1811 t/m 1935
G 23 Zwetsloot – een oud Rijnlands Geslacht
G 24 De nazaten van Cornelis Janszoon Warmerdam
G 25 Familie Langeveld
G 26 Genealogie van Matheus Cors Heemskerk en Gerrit Hendrikse Heemskerk
G 27 Familie Immerzeel – Parenteel van Jacob Immerzeel
G 28 Kwartierstaat Elisabeth Duivenvoorden 1908-2006
G 29 Een verhaal over het geslacht Ciggaar
G 30 De nazaten van Cornelis Janszoon Warmerdam – deel II
G 31 De voorouders van Arno en Rutger van Amersfoort
G 32 Index op het doop-trouw- en begraafboek v d St. Pancratiusparochie Sassenheim
G 33 Huwelijksaankondigingen en huwelijken Sint Victorparochie Nwhout 1894-1943
G 34 Noordwijkerhout – Gedoopt tussen 1760 en 1811
G 35 Geboorten te Noordwijk vanaf 1811 t/m 1883 – Deel 1 1811 – 1851
G 36 Geboorten te Noordwijk vanaf 1811 t/m 1883 – Deel 2 1852 – 1883
G 37 Huwelijken te Noordwijk vanaf 1811 t/m 1873
G 38 Overledenen te Noordwijk vanaf 1811 t/m 1883
G 39 Sint Jozefparochie Noordwijkerhout Gegevens doopboek 1916-1940
G 40 Parochianen van Sint Agatha Lisse 1813 – 1903 (serienummer 10)
• = • = • • = • = • = • = • = •
G 41 Parochianen van Sint Pancratius Sassenheim 1687 – 1812 (serienummer 13)
G 42 Parochianen van Sint Agatha Lisse 1687 – 1812 (serienummer 6)
G 43 Parochianen van Sint Matthias Warmond (serienummer 15)
G 44 Lisse Gereformeerd (serienummer 16)
G 45 Sassenheim Nederduits Gereformeerd – Nederlands Hervormd (serienummer 17)
G 46 Noordwijkerhout – De Zilk Victorkerk – Witte Kerk – Kerk in De Zilk (serienummer 19)
G 47 Noordwijkerhout – De Zilk Gezinssamenstellingen Burgerl. Stand (serienummer 20)
G 50 Bidprentjes Noordwijkerhout A t/m D
G 51 Bidprentjes Noordwijkerhout E t/m J
G 52 Bidprentjes Noordwijkerhout K t/m R
G 53 Bidprentjes Noordwijkerhout S t/m Z
G 54 Rijnland – Sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en Omstreken
G 55 Sint Jozefparochie Noordwijkerhout Gegevens doopboek 1941-1954
G 56 Sint Jozefparochie Noordwijkerhout Gegevens overledenen 1916-1988
G 57 Overleden in Noordwijkerhout van 1871 t/m 1880 (met huisnummers)
G 58 Van den Berg – Smit, stambomen Van den Berg, Van Brederode en Smit
G 59 Voorouders in beeld – Stamboom en familiegeschiedenis C.B.G. Den Haag
G 60 Een Zuid Hollands geslacht van Griecken van 1610 tot 2016
G 61 Cronieck Eener Famille – Verséwel de Witt Hamer
• = • = • • = • = • = • = • = •
G 62 Eeden van Martinus 1879 en Familie van Eeden beschreven door W. P. van Eeden
G 63 De eeuw van vader Maarten 1903 - 2003
G 64 Noordwijkerhout - Waar woonden mijn voorouders
G 101 De Hoogervorsten in de Bollenstreek (deel I)
G 102 De Hoogervorsten (deel II)
G 103 De Hoogervorsten (deel III)
G 104 Geerlings, van Manus tot Manus
G 105 Van Kampen, van Bloemendaal naar de Bollenstreek
G 106 Stokman van de Eendenkooi uit Vijfhuizen
G 107 Van Verdeger tot Verdegaal
G 108 Van Kippingh naar Kipping
G 109 Van Verdeger tot Verdegaal
G 110 Van Duijn tot Duin, van Wassenaar naar Bollenstreek
G 111 Van van Haestrecht tot van Haaster, van Haasteren, van Haastert, van Haastrecht
G 112 Duijvenvoorden Deel I Duivenvoorde en Duivenvoorden
G 113 Duijvenvoorden Deel II
G 114 Deel III Van Duijvenvoorde (n) en van Duivenoorde
G 115 Van Warmerdam en Warmerdam uit de Bollenstreek
G 116 Hogervorst – 150 jaar op Alkemade
G 117 Genealogie Schipper (s)
G 118 Wesselingh
• = • = • • = • = • = • = • = •
G 119 Gebijnaemt Borst
G 120 Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families
G 121 Van der Meer uit Maasland/Stompwijk – Een onvoltooide symfonie
G 122 Genealogie Zeestraten
G 123 Al wie Hooymans heet (Hooijman) (Hoyman)
G 124 Het geslacht Koeman (s) te Noordwijk Binnen
G 125 Geestverwanten – families van der Geest
G 126 Families Casparus Hendricus Wolff – Heberta Verdegaal
G 127 Alvarus van der Reep O.F.M. – Een ware Israëliet
G 128 Over Johannes Franciscus Willemse en Maria Magdalena Warmerdam
G 129 Van der Hulst
G 130 Een verdwenen middeleeuws kasteel, ’n adelijk geslacht met niet adelijke nazaten
G 131 Van de lijfrokmaker - familie Slats
G 132 Cornelis Pietersz. De Groot en zijn nakomelingen
G 133 Doop- en Trouwboek van de Roomsch Catholieke Gemeente van Noordwijk Deel I 1801-1831
G 134 Doop-, Trouw- en Doodregister van de Roomsch Catholieke Gemeente van Noordwijk Deel II 1827 – 1859
G 135 Doopboek van de R. K. parochie van Sint Jeroen te Noordwijk Deel III 1859-1881
G 136 Huwelijksregister van de R. K. parochie van Sint Jeroen te Noordwijk Deel IV 1853-1921
G 137 Doopboek van de R. K. parochie van Sint Jeroen te Noordwijk Deel V 1881-1899
• = • = • • = • = • = • = • = •
G 138 Geboorten in Noordwijk 1863 t/m 1873
G 139 Mooijekind, een familie in de bollenstreek
G 140 Huwelijken Sint Victorparochie Noordwijkerhout 1943 – 1971
G 141 Familie Meijer, van Mettingen (Dld) naar Beemster en Purmerend
G 142 De dood ingeprent – Alles over bidprentjes
G 143 De Bouw Meester
G 144 Het Hemels Prentenboek Bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot de 20e eeuw
G 145 Familie de Boer te Zoeterwoude tussen 1850 en 1950
G 146 Stokman Mijn naam was ………. Stokman, een Noord Hollands Geslacht
G 242 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 42
G 243 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 43
G 244 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 44
G 245 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 45
G 246 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 46
G 247 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 47
G 248 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 48
G 249 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 49
• = • = • • = • = • = • = • = •
G 250 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 50
G 251 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 51
G 252 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 52
G 253 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 53
G 254 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 54
G 255 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 55
G 256 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 56
G 257 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 57
G 258 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 58
G 259 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 59
G 260 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 60
G 261 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 61
G 262 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 62
G 263 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 63
G 264 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 64
G 265 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 65
G 266 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 66
G 267 Jaarboek – Centraal Bureau voor Genealogie Deel 67
G 271 Latijn bij genealogisch onderzoek